شهرسازی

این نوشته به صورت کاملا اتفاقی در گفتگو با یک دوست بر سر استفاده از […]

استفاده از دیاگرام ورونویی درمکانیابی مراکز خدماتی

این نوشته به صورت کاملا اتفاقی در گفتگو با یک دوست بر سر استفاده از […]

سالار ربیعی

این نوشته به صورت کاملا اتفاقی در گفتگو با یک دوست بر سر استفاده از ریاضی در شهر نوشتم و بعد تصمیم گرفتم مقداری شسته رفته تر بنویسم و با چندتا تصویر در وب