سال ۹۴ تجربه اول من به عنوان مدرس به همراه مهندس کریم وحدت.

استفاده از دیاگرام ورونویی درمکانیابی مراکز خدماتی

این نوشته به صورت کاملا اتفاقی در گفتگو با یک دوست بر سر استفاده از […]

سالار ربیعی

این نوشته به صورت کاملا اتفاقی در گفتگو با یک دوست بر سر استفاده از ریاضی در شهر نوشتم و بعد تصمیم گرفتم مقداری شسته رفته تر بنویسم و با چندتا تصویر در وب

مطالعه هوشمندانه

تابستان و پاییز امسال در شبکه طراحی شهری هفته ای چند روز گروهی از دانشجویان […]

سالار ربیعی

تابستان و پاییز امسال در شبکه طراحی شهری هفته ای چند روز گروهی از دانشجویان را میدیدم که خود را برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری آماده می کردند. این ر

اولین تجربه تدریس

سال ۹۴ تجربه اول من به عنوان مدرس به همراه مهندس کریم وحدت.

سالار ربیعی

امروز۷ تیر ۱۳۹۴ و یکشنبه ست! اولین تجربه من به عنوان مدرس در کلاس های اسکیس کنکور کارشناسی ارشد بود. مجموعا ۱۴۸ نفر سر کلاس های اسکیس طراحی شهری مهندس وح